English    Español  

תחום אנרגיה הסולארית בישראל

סקירה
חברה ישראלית בת זמננו היא בחוד החנית של המאמץ העולמי לעבור ממקורות שאינם מתחדשים של אנרגיה למקורות קיימא ומתחדשים בטוחים יותר. ישראל משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת ויצירתיות כדי לטפל בבעיה הגלובלית. נוכל לראות כמה מהפרויקטים של ישראל המרגשות באתר, לרבות מתקנים סולאריים חדשניים.

 

אתר אחד: מתקן סולארי של חברת ערבת פאוור
קיבוץ קטורה הוא האתר של האתר של חברת ערבת פאוור הראשונה פנל סולארי התקנה, שהוא גם תחום השמש הראשונה סולארית פוטוולטאית במזרח התיכון. היום קרוב ל 5 מגה וואט חשמל זורם לרשת החשמל הישראלית. האורחים שלנו ללמוד מאופן בו אנו פנינו אויבנו הבכור – השמש – לחבר החדש ביותר שלנו והמיטיב.האתר נמצא בעמק הערבה, בין ים המלח ואילת.

אתר שני: מתקנים סולאריים בירושלים
בקר בשני בתי ספר בישראל עם פנלים סולריים המותקנים על הגגות, וללמוד על הצמיחה של שימוש בשמש בין מוסדות וצרכנים פרטיים וציבוריים.