English    Español  

נדידת הציפורים בישראל

ניסיון אחד מפלאי הטבע הגדולים ביותר של מדינת ישראל על ידי לקיחת נסיעה צפונה לעמק החולה. לחקור את שמורת טבע העמק החולה ותראה את אלפי ציפורים מעשרות מינים. הם מייצגים חלק קטן על

500 מ’ציפורים שהמרחב האווירי של צלב ישראל פעמיים בשנה.

משתתפים יקבלו לראות לא רק את היופי רק וחיות ברות ששמורת החולה יש לו להציע, אלא גם פיסת ההיסטוריה.

מה שהיה פעם מקום לציפור נודדים להירגע בטיול השנתי שלהם מאירופה לאפריקה ולהיפך, עכשיו הוא בזכות מילואים למדענים עובדים קשה ופעילים בטבע. זה 3,200 דונם אגם הוא גם ביתם של צמחי מים יוצא דופן. ניתן למצוא גם מוסי מים מרעה באזורים מסוימים כדי להגן על סביבת האחו הפתוחה.