English    Español  

ישראל אקו טיולים: היכרות עם ישראל בדרך חדשה

תכנית הסיורים האקולוגית ישראל היאהזדמנות לקבוצות תייריםלראש את השביל כבושולחוות אתצד של ישראל ראה לעתים רחוקות על ידי מבקרים וסטודנטים. אקו טיולי קבוצות בישראל נחשפות מהמקור הראשון הן לטבע של ישראל , כמו גם בחיים שלו, נושמת תרבות של חדשנות . למרות האתגרים שלה , ישראל היא מובילה עולמיתבפתרונות ירוקים לדילמות הסביבתיות העומדים בפנינו . זהחלק מהחיוניות של ישראל , כי הוא מוכר על ידי התעשייה העולמית , אך לא לעתים קרובות יש איזה מן המבקרים ואפילו כמה תושבים את ההזדמנות למפגש . אקו טיולי ישראל מספקחוויה אינטראקטיבית ודינמית של עולם המרתק זה בישראל על ידי לחקור אתגרים ופתרונות כגון מים ואנרגיה עכשוויים.

יצירתמסלול

מסלול טיולים בישראל אקו מורכב מכמה אלמנטים , בהקשר של כמה נושאים ממוקדות מבחינה אקולוגית . אתה , הלקוח , לבחור את הנושאים ואלמנטים ( תלוי באורך של התכניתוהמיקום של הקבוצה שלך בישראל ) , כי אתה רוצה שולב לתוך לוח הזמנים של הסיורים האקולוגי בישראל של הקבוצה שלך. להלן רשימה של נושאים ואלמנטים ממנו ניתן לבחור

ערכות נושא:

מבואלאיכות הסביבה בישראל
טכנולוגיה ירוקהונקי טק
מחזור החדשנות
התמודדות עם אתגר המים
חקלאות / חקלאות עתיקה ומודרנית
מגוון ביולוגי : צמחים ובעלים חיים ייחודיים לישראל
מרכיבים:

סיור באתר אינטראקטיביים
מפגש אתר – ” מגולגלת -your- שרוולים ‘
טיול בטבע
לימוד טקסט התנ”ך
Eco – התנדבות
פעילויות חווייתיות או קבוצת בנייהבטבע
מצגת, שיחה או הרצאה
למה לצפות

תכנית סיורי ישראל אקו היא אישיתלרצונות והצרכים של הקבוצה שלך , על פי הבחירה של נושאואלמנטים שלך. להלןהסבר קצר על נושאים ואלמנטים אלה.

נושאים

מבואלאיכות הסביבה ולישראל : בסקירה זו, הקבוצה שלך תרוויחהערכה לשורשים העמוקים המחברים את האנשים בארץ ובעולם הטבעי במשך אלפי שנים.

טכנולוגיה ירוקהונקיה טק : חברה ישראלית בת זמננו היא בחוד החנית שלהמאמץ העולמי לעבור ממקורות שאינם מתחדשים של אנרגיהלמקורות קיימאומתחדשים בטוחים יותר. ישראל משתמשת בטכנולוגיה מתקדמתויצירתיות כדי לטפל בבעיה הגלובלית . נוכל לראות כמהמהפרויקטים של ישראל המרגשות באתר, לרבות מתקנים סולאריים חדשניים.

התמודדות עם אתגר המים:הקבוצה תבחן אתגרי מים היסטורי ועכשוויים בישראל. אנו רואים כיצד ירושלים , למשל, כבר להתמודד עםאספקת מים מוגבלתלכ -3,000 שנה ! בשנים האחרונות, האקוויפרים העיקריים של ישראלוהכנרת ירדו אל מתחת הקווים האדומים שלהם , מסכנים את איכות מים. המשרד לאיכות הסביבה הזהיר כי ” שמירה על מקורות המים הדלים של המדינה עשויה להיותהאתגר הגדול ביותר שעומד בפני ישראל היום”.

מחזור חדשנות : כמו כל החברות המודרניות , צריכת משאבים של מדינת ישראל היא גדולה, אשר , בתורו , גורם לרמות גבוהות של ייצור פסולת. אנו לחקור כמה מהטכנולוגיות והפרויקטים החדשים למחזור שישראל היא ניצול להתמודד עם בעיה זו. נבחן תורתו מן התנ”ך עברית על הצריכהובזבוז.

חקלאות עתיקה ומודרנית / חקלאות : חקלאות הטקסים דתייםואת המחזור השנתי החקלאות היו מרכזיים בחייו של העם בארץ הקודש מימי התנ”ך . נבחן תורות עתיקות , ולראות איך חלק מהישראלים היום הם שילובםלפרקטיקות עכשוויות. יהיה לך את האפשרות של ביקור בחוות ישראליות ,וללמוד על מאמצים ישראליים כלפי חקלאות בת קיימא ואורגנית.

מגוון ביולוגי : צמחים ובעלים חיים ייחודיים לארץ ישראל : שבעת מיני המזון של ארץ הקודשוהעדרים העצומים של ציפורים נודדות ראו בכל סתיו ואביב כמה דוגמאות שלחיות הבר הייחודיות שמופיעה בישראל. אנו רואים כמה הצמחים ובעלי החיים המדהימיםשפעלו כאן בעבר ובהווה המאמצים , ומה שנעשים כדי לשמר אותם היום.

אלמנטים

סיור באתר אינטראקטיביים : מהמטהשל חברת חשמל ברכב מובילהלחווה אורגניתלמזבלה הפכהלפארק ומרכז לחינוך סביבתי , סיורים באתר ייתן לקבוצה שלךמבט לתוך החידושים המרגשים קורים כאן ועכשיו , בישראל. אנחנו בוחרים באתרים המבוססים על הערעור האינטראקטיבית שלהם, לספק למשתתפים עםחוויה מרתקת.

מפגש אתר – ” מגולגלת -your- השרוולים ‘ : קבל על הפעולה על ידי השתתפות בעבודה באתר – אפשרויות כוללות השתתפות בבנייה אלטרנטיבית , כגון בנייה בבוץ בית,ופעילויות שונות בחווה קיימא , כגון נטיעה או לומדים לבנותמבנה קומפוסט .

טיול טבע : להכיר את הארץ ברגליים שלך ! להיות בחוץ בנוף הטבעי של ישראל היא אחת הדרכים הטובות ביותר כדי לחבר לישראל. טיול יכול להיות ארוך או קצר, בכל אחד מהנופים האקולוגיים השונים שיש לישראל להציע.

חקר טקסט מקרא : חקור את שני הטקסטים מן התנ”ך והמקורות אחרים המתייחסים לארץ ישראלולנושאים אקולוגיים הנוכחיים. מפגש לימוד ממוקד יאפשר לקבוצה שלך להעמיק בחוכמה של המקורות , המאפשרת לדיון ולויכוח ער .

אקו התנדבות : לתת בחופשיות ובשמחה של זמנו של אחד למען משהו גדול יותר או פשוט כדי לעזור לחברתו , הואחלק חשוב בחיים ישראלי. דרך ההתנדבות, הקבוצה שלך יכולה להתחברלידות עלנושא מסוים,ולפגוש את האנשים שעובדים בתחומים חשובים אלה , הלוואות למשתתפי נקודת מבט אחר על המצב .

פעילויות חווייתיות או קבוצת בנייה בטבע: טבע מספקת סביבה רב עוצמה לצמיחה אישית וחברתית. פעילויות אלה יעזרו לבנות את מערכות יחסים בתוך הקבוצה שלך,ותעמקנה את החוויה של כל אדםליום.

ליצור קשר עם

לקבלת מידע נוסף או כדי להירשם לסיור , פנה יונתן Neril , אקו טיולי ישראל הבמאי,ב973-433-3322 ( בין ארה”ב לקו ) , 054-723-4973 (ישראל אונליין ) , או לשלוח הודעה לכאן .