English    Español  

ללא קטגוריה @he

חדש באקו-תיירות

חדש באקו-תיירות

אנו שמחים להודיע על סיור חדש מבית היוצר של אקו-תיירות ישראל. והפעם, הסיור יתמקד בנחל קדרון בראי העבר ההסטורי והמפואר… more
מגוון רחב של תכניות

מגוון רחב של תכניות

חברת אקו תיירות בישראל מציעה חבילות תיירות לקבוצות מאורגנות במגוון שפות ונושאים.  הקבוצות יכולות להתארגן דרך בתי כנסת, קהילות מקומיות,… more
חבילות הכוללות לינה

חבילות הכוללות לינה

ארגון אקו תיירות בישראל מציע חבילות תיירותיות מגוונות הכוללות לינה בתנאים שונים. אורך חבילות אלו נע בין חבילה קצרה בת… more
שיחות ומפגשים

שיחות ומפגשים

ארגון אקו תיירות בישראל מציע הרצאות בנושאים שונים הקשורים לסביבה. כמו כן, ניתן לארגן פאנלים בהם יערך דיון מפי דוברים… more