English    Español  

אקו תיירות ברמת הגולן

100_1321לאזור ייחודי זה סיורים רבים להציע בתחום הסביבה. לכן, הסיורים בו מתחלקים למימדים שונים בהתאם לרצון הקבוצה:

1) טכנולוגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת – סיור זה עוסק בפתרונות השונים להתמודדות עם המשבר הסביבתי שיש לגולן להציע. הסיור ישלב בין התחנה לאנרגיה סולארית בנמרוד וחוות טחנות הרוח באבני איתן לבין מתקן המחזור במיצר ותכנית הפרדת הפסולת בקהילת בני יהודה.

2) מקורות המים –  סיור המתמקד בנתיבי המים השונים ברמת הגולן ובמשמעות העמוקה שלהם על החברות מסביב. מסלולי המים כוללים: נחל אל על, נחל משושים, מפל העיט, נחל זוויתן, מעיינות טבעיים

3) סיור בעקבות ממלכת החי – סיור המלמד על חיות הבר בגולן דרך טיול באזור גמלא (שובל עיט גריפין, מפלי שביל, שביל בית הכנסת עתיק) ומושב נוב הכוללים גם סדנאות בנושא.

4) המגוון הביולוגי בעולם הצומח – סיור החוקר אחר היופי של גולן בשיא פריחתו. כמו כן הוא מציע לבקר במטעים קדומים וחדשים, וללמוד על צמחי מרפא מקומיים. המסלולים כוללים את אזור בשן  (על יד אלוני הבשן), נחל מיצרים, נחל האירוסים ואף קטיף דבדבנים ותפוחים

 -יש לציין כי מגוון המסלולים מצריך לוח זמנים ודרגות קושי שונים. אנא פנו אלינו למידע נוסף.