English    Español  

תוכניות

התכניות של אקו תיירות בישראל ניתנים באנגלית, רוסית, ספרדית ועברית, במגוון נושאים ואתרים:

1. חקלאות אורגנית בישראל: נבחן מקרוב את התפתחות החקלאות האורגנית בישראל ואת השפעתה על ענף החקלאות בכלל. כמו כן, נפגוש חקלאים המתמחים בגידולים אורגניים אשר יקחו אותנו לסיור בחוותיהם, בהן נטעם משלל מוצרים אורגניים.

2. אקולוגיה ברמת הגולן: נלמד על ההסטוריה של יזמות לאנרגיה חלופית בגולן, החל מהידרואלקטריקה ועד תחנות הרוח. כמו כן, נטייל בשטח בדגש על מקורות המים השופעים בגולן ונלמד על חיות הבר בגולן ועל נדידת הציפורים.

3. מחנה יהודה: נטייל בשוק הגדול והמפורסם ביותר בישראל, נרשמם מחוויה המשלבת סביבה ומודרנה. נעבור דרך רוב הדוכנים בשוק, נלמד על הופעתה של הקולינאריה העולמית בישראל בשלושים השנה האחרונות.

4. המדבר בישראל: מאז “לידת” עם ישראל במדבר, המדבריות בישראל ובגבולותיה נושאות משמעות רבה. נהנה מבריחה מהעיר תוך הקשבה לקול דממה דקה במדבר בשילוב סיורי שטח, פעילויות ולימוד ממקורות.

5. אנרגיית סולרית בישראל: נלמד ונבקר באתרים של יוזמות ישראליות המהוות את חוד החנית של פתרונות סביבתיים בעולם. נלמד איך יוזמות אלו המבוססות על מקורות אנרגיה חילופיות מסייעות לעולם טוב ובטוח יותר. כמו כן, נדון בחשיבות שימור אנרגיה ושימור הסביבה ואת אפשרויות היישום של ערכים אלו במאה ה-21.

6. אתגרים בתחום המים בישראל: נהנה ממקווה המים בסטף ונלמד מקרוב על שיטות איסוף מים מסורתיות וכיצד הן מנוצלות לאגירה ולחקלאות. נלמד על שמירה על מים בהקשר רחב של התמודדות עם אתגרים בחברה המודרנית בישראל ועל אפשרויות ליישום פתרונות במאה ה-21.

7. נדידת הציפוריםבתחנות מרכזיות לנדידת הציפורים ברחבי הארץ, נתחקה אחר אחת התופעות הטבעיות המרתקות באזורנו כשנצפה בנדידת הציפורים ונדון בסוגים השונים שמגיעים לארץ, על מסלולם ועל שהייתם. סיור זה מומלץ לתקופת הנדידה, בסביבות נובמבר ומאי, שבה גם תינתן האפשרות להצטרף לטיבוע.

8. ירושלים מזוית אקולוגית: נהנה מפעילות דינמית ומרתקת הקושרת את העיר ירושלים המודרנית עם נושאים סביבתיים עכשיויים. נסייר במסלול המשלב פעילויות מעניינות ונלמד ב”חברותא” על ההסטוריה של ירושלים וכיצד סיפורה השתנה בעת המודרנית. כמו כן, אנו מציעים להצטרף לעבודה בגינה קהילתית עם מתנדבים העובדים במסגרת שירות לאומי. יחד איתם, נבין את תהליכי הגידול של צמחים על פי שיטת החלקאות האורגנית ואת חשיבות הגינות הקהילתיות לחברה בישראל. נסיים בדיון הסטורי על חשיבות הגינון והגינות מבחינת התרבות במזרח התיכון.

9. עצים בארץ ישראל: ביער ירושלים וביערות נוספים ברחבי הארץ נלמד על עצים כפי שאף פעם לא למדנו עליהם. נשתתף בפעילויות ובסופם תוכלו לזהות את שמם של עצים מבלי להסתכל עליהם — על ידי חוש הריח, השמיעה, מגע, שווי משקל ועוד. נלמד ממקורות התנ”ך על חשיבות העצים לבני האדם ועל התלות שלנו בהם בחיינו כיום לאור תהליך כריתת היערות בעולם.

10. בנייה בבוץ בישראל: בסמינר זה למשתתפים הזדמנות לעסוק במו ידיהם בפעילות בזמן שהם לומדים על פרוייקטים סביבתיים חדשניים בארץ ישראל. המשתתפים ישתתפו בפרויקט בניה בבוץ. למשתתפים תיהיה הזדמנות להכיר מקרוב מסורות עתיקות הקשורות לבניה ולעבודת אדמה בארץ ישראל.

11. יערות הכרמל: ביער הגדול בישראל, למשתתפים תיהיה ללמוד בעיון על נושא היופי המופיע בטבע ובסביבה. התכנית כוללת פעילויות לקידום מודעות, בניית דינמיקה קבוצתית ואחריות סביבתית.

ShareThis

להזמנות לחצו כאן.