English    Español  

סוגיות המים בישראל

IMG_1351בהתאם לאזהרת המשרד לאיכות הסביבה: “שימור מקורות המים הדלים של המדינה עשוי להיות האתגר הגדול ביותר שעומד בפני ישראל היום”, המחנך הסביבתי יספק רקע היסטורי ל3,000 השנים של ירושלים ואתגרי המים סביבה, כולל את דרכי אספקת המים בהרי ירושלים הההסטוריים. נדון כיצד היום, פונקציות המים של ירושלים מתועלות דרך מוביל המים הארצי של ישראל. וכמו כן, נדון גם איך ולמה מקורות המים העיקריים של ישראל מצטמצמים במהירות. בעקבות הטיול המודרך, אם תרצה בכך, נוכל לחקור את המקורות מקראיים על חיסכון במים ביחס לאתגר עכשווי ופתרונות אפשריים לישראל לדון במאה ה -21.

מסלול מומלץ: עין סטף, 20 דקות מחוץ לירושלים, מיקום אידיאלי עבור תכנית זו.האתר מכיל בוסתן עצי פרי ילידי ישראל, גת עתיקה, וגינות אורגניות מעובדות תוך שימוש בטכניקות מסורתיות. משתתפים יכולים גם להיכנס למעיין חצוב החוצה, זוחלים דרך מעבר הדרך ולצאת בצד השני. תלוי איפה את המשתתפים נשארים, אנחנו יכולים למצוא מקומות אחרים ליד מקורות מים מתוקים, אם יהיה צורך.

כמו כן, אנו מציעים גם את אפשרות לשלב את הטיול בעין סטף עם סיור בעין ראפה ודיון בשימוש במעיינות בחקלאות הכפרית הפלאחית המקומית.