English    Español  

מגוון רחב של תכניות

מגוון רחב של תכניות

חברת אקו תיירות בישראל מציעה חבילות תיירות לקבוצות מאורגנות במגוון שפות ונושאים. 

הקבוצות יכולות להתארגן דרך בתי כנסת, קהילות מקומיות, מוסדות ציבוריים ובתי ספר והחבילות עצמן מוצעות בעברית, אנגלית, ספרדית ורוסית.  

3 כמו כן, מגוון הפעילויות נע בין חבילות חינוכיות בנות “חצי יום” שיכולות להשתלב כחלק מתכנית חינוכית ארוכה יותר או “יום שלם” המציעות תכנית חנוכית מלאה המתמקדת במימד סביבתי מסוים דרך סיורים בחלקים שונים ברחבי הארץ.

בנוסף, חלק מהתכניות מציעות ימי עבודה מרוכזים בחוות חקלאיות, התנדבות בגינות קהילתיות, סיורים מודרכים באתרים של אנרגיה מתחדשת ואף מסע טעימות בשוק מחנה יהודה.

כדי למצוא עוד מידע לגבי התכניות, אנו ממליצים לקרוא בהרחבה בעמוד התכניות.

צרו קשר  עוד  היום לקבלת הצעת מחיר עבור קבוצתכם.