English    Español  

המדבר בישראל

desert tripטיול זה מאפשר לחוות את העוצמה של ההתנתקות מהעיר והחיבור לשקט המיסטי של הטבע דרך הדרכה קבוצתית במדבר. אזור זה, על האקלים המיוחד שבו ונופיו עוצרי הנשימה, מאפשר מבט לתרבויות ותפיסות שונות לחלוטין מאורח החיים המודרני, אשר מעמידים בשאלה את אורח חיינו הנוכחי.

בנוסף, ניתן לשלב את הסיור עם טקסטים דתיים שונים העוסקים במדבר עצמו ואת השיעורים האנושיים שניתן ללמוד ממנו. המדריך שלנו ישתף בזמן הטיול טקסטים בנושא שירה ויציאת מצרים הקשורים במדבר ודרכם יבחן את המדבר וחוויותיו בהווה ואת הבשורה המיסטית שאותה הוא מבשר.

מסלול הטיול ואורכו יעוצבו ע”י הקבוצה עצמה  כאשר תינתן האפשרות ליצור מסלול בן מספר ימים הכוללים גם ביקור במושב “שובה” ובו יקיימו סדנאות של חיבור עם הטבע והמדברי. בנוסף, ניתנת האפשרות לקיים סדנאות בנושא חיים קהילתיים במדבר יחד עם סיורים בנושא בנייה ירוקה ואנרגיה מתחדשת.

לוח זמנים – הזמן המומלץ לתחילת טיול הוא ב-07:00 עם מפגש במלון הקבוצה לשם הצגת היום וכללותו. בהמשך היום, השאיפה היא להגיע לתחילת המסלול ב09:00 ולצעוד בו עד השעה 18:00. מסלול זה יכלול עצירה לארוחת צהריים ומפגשש סיכום בערב ויסתיים בחזרה במלון ב22:00.

יש לציין שהתקופה המומלצת לטיול מסוג זה הוא בחודשי אוקטובר ויוני. בחודשים אחרים מומלצים טיולים קצרים יותר באזור זה.