English    Español  

אנרגיה סולרית בישראל

Solar_Panelהחברה הישראלית המודרנית ופיתוחיה הטכנולוגים עומדים בחוד החנית של המאמץ העולמי לעבור למקורות אנרגיה מתחדשים הבטוחים יותר בשימור על הסביבה הטבעית. ישראל משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת ויצירתיות רבה כדי לטפל בבעיה הגלובלית הזו דרך יצירת מקורות אנרגיה חלופיים. לכן, בטיול זה אנו מציעים להתחקות אחר כמה מהפרויקטים החדשניים ביותר בישראל, לרבות מתקנים סולאריים, תחנות רוח וניסויים ברחבי המדבר.

הסיור יכלול ביקור במתקן הסולארי של חברת “ערבה פאוור” בקיבוץ קטורה. תחנה זו משמשת כתחנת הכח הסולרית הראשונה במזרח התיכון. תחנה זו מבוססת על פאנלים היוצרים אנרגיה מהשמש דרך טכנולוגיה סולארית פוטוולטאית והיום מצליחה לייצר בקרוב ל 5 מגה וואט חשמל שזורם לרשת החשמל הארצית. האורחים שלנו ילמדו את האופן בו מפתחי תחנה זו הפכו את האויב החזק ביותר במזרח התיכון – השמש – להזדמנות לתשתית חדשה לקיום האנושי. האתר נמצא בעמק הערבה, בין ים המלח ואילת וצורך כ-4 שעות נסיעה מהמרכז.

לאחר מכן, הסיור גם יאפשר להשוות את הפיתוחים הטכנולוגיים האחרים באזור דרך ביקור באתרים אחרים, כמו בקיבוצי סמר ולוטן, העוסקים בפיתוחי אנרגיה מתחדשת גם כן.

מנגד, ניתן לבקר במתקנים סולאריים באזור ירושלים או תחנות של אנרגיה מתחדשת בצפון הארץ. סיור זה יכלול ביקור בשני בתי ספר בישראל בהם מותקנים פאנלים סולריים על הגגות, וללמוד על הצמיחה של שימוש בשמש בין מוסדות וצרכנים פרטיים וציבוריים. בנוסף, סיור זה יאפשר להתחקות אחר האנרגיה מתחדשת בצפון דרך סקירה הסטורית של רעיונות הידרואלקטריקה סביב נהר הירדן ועד הפצת אנרגית הרוח האזור הגולן.